GDPR profesionálně - bez paniky
Dont panic
    Kontakt  
 
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) se týká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU.

Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo mobilních technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.

GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení.

Obecné nařízení ve stručnosti zpracovává 3 hlavní oblasti práce s osobními údaji:

► Získávání údajů, informování držitelů osobních údajů a jejich práva vůči správcům nebo zpracovatelům údajů.

► Oblast zpracování, nakládání s daty, jejich předávání a případné odstraňování.

► Zabezpečení, bezpečnostní postupy a případné sankce za nedodržení požadavků.

Týká se to i vás? Jste plně připraveni?

My ano a rádi vám poradíme,
či prakticky pomůžeme s aplikací GDPR.
 
 
Vic informaci
Vic informaci
Vic informaci
Vic informaci
Vic informaci
Vic informaci
 
Máme praktické zkušenosti
Nabízíme zkušenosti z realizovaných GDPR projektů, zpracování elektronických dokumentů, tvorby i bezpečnost databází a provozu digitálních systémů.
Rádi se s vámi o naše zkušenosti a znalosti podělíme.
Systémy řešení GDPR
Nabízíme individuální úroveň spolupráce pro efektivní aplikaci GDPR pro vaše bezpečné a zákonné podnikání v oblasti správy osobních údajů fyzických osob:
Analýzu procesů při správě a nakládáni s daty. Výsledkem je audit s jasně definovanými kritickými body těchto procesů, včetně návrhů řešení a to jak systémových, tak i softwarových či hardwarových.
Vypracování postupů pro správné získávání dat, posouzení vámi využívaných dat z hlediska nutnosti souhlasu držitelů osobních údajů, či využívání dat nařízených zákonem.
Realizaci procesů a způsobů zpracovávání a archivace dat, proškolení vašich pracovníků. Vytvoření návodů a vnitřních předpisů pro splnění požadavků GDPR.
Zabezpečení vámi zpracovávaných dat s osobními údaji.
Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).
Pravidelné nebo jednorázové komplexní audity.
Tyto služby můžete u nás získat jednotlivě, nebo jako komplexní a dlouhodobou službu.